Informacja DAD

UWAGA na umowy zawierane z DAD Deutscher Adressendienst GmbH. Konsulat Generalny RP W Hamburgu ostrzega przed zawieraniem umów z niemiecką firmą ogłoszeniową DAD Deutscher Adressendienst GmbH, Weidestrasse 126, 22083 Hamburg, występującą w Polsce jako - Polski Rejestr Internetowy.

.

Firma oferuje rzekomo „bezpłatne" ogłoszenia danych teleadresowych firm w Internecie. Wkrótce po wysłaniu do DAD formularza z danymi zainteresowani otrzymują rachunek na 958 euro i informację, że umowa jest płatna i została zawarta na trzy lata. W minionych latach przeciwko DAD postępowanie karne w sprawie podejrzenia o popełnienie oszustwa, fałszowania dokumentów oraz nieuprawnionego uzyskania danych prowadziła zarówno prokuratura polska jak niemiecka. Sąd Grodzki w Hamburgu wydał orzeczenie (Amtsgericht Hamburg-Barmbek, nr sprawy 820 C 187/09), które w werdykcie z 27.10.2009 r. przyznał rację poszkodowanej przez DAD firmie niemieckiej. Kluczową konkluzją wyroku było uznanie tezy powódki, iż DAD dopuścił się „podstępnego wprowadzenia w błąd" (arglistige Täuschung). Powódka wygrała proces m.in. dzięki właściwej i szybkiej reakcji. Po otrzymaniu rachunku z DAD natychmiast odpisała, że zakładała, iż chodzi tu o bezpłatne świadczenie i odmówiła zapłacenia rachunku. Gdy DAD ponownie zażądał pieniędzy, powódka zwróciła się do adwokata, który niezwłocznie w jej imieniu wymówił umowę i oznajmił, że jego klientka została wprowadzona w błąd. Koszty adwokata powódki wyniosły 229,30 Euro, a ich uiszczenie nakazano DAD. Umowy z DAD są wprawdzie w świetle prawa niemieckiego zawarte skutecznie i obie strony mogą dochodzić ich wykonania, ale niemiecki kodeks cywilny BGB przewiduje możliwość uchylenia się od skutków prawnych, jeśli oświadczenie woli, czyli podpisanie umowy, złożono pod wpływem błędu (Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten). Tak właśnie stanowi § 123 BGB, zatytułowany „Podważenie oświadczenia woli z powodu błędu lub groźby" (Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung). Podmiot chcący skutecznie uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli powinien wykazać, że został wprowadzony w błąd. Deklaracja o uchyleniu się od skutków prawnych powinna być jak najszybciej wysłana do DAD. Po złożeniu deklaracji o uchyleniu się od skutków prawnych zawartą umowę można uznać za nieważną w myśl § 142 BGB. Głosi on, że jeśli taką umowę można było podważyć i uczyniło się to, to od początku można ją uznać za nieważną (Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen).