IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy będzie obradował w Warszawie i Pułtusku w dniach od 24 do 26 sierpnia 2012 r. Honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Zjazd rozpocznie inauguracyjna msza święta, która zostanie odprawiona 24 sierpnia o godzinie 10.00 w bazylice archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela na warszawskiej starówce przez Eminencję Księdza Arcybiskupa Józef Kowalczyka, Prymasa Polski oraz Eminencję Księdza Kardynała Kazimierz Nycza Metropolitę Warszawskiego.

.

Następnie na Zamku Królewskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przywita uczestników Zjazdu. Do uczestników Zjazdu przemówią również Marszałek Senatu RP, Minister Spraw Zagranicznych, Ksiądz Prymas oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

Tradycyjnie otwarcie obrad nastąpi w Sali Plenarnej Sejmu RP co stanowi symbol łączności Polonii i Polaków z zagranicy z krajem ojczystym. Uroczystego otwarcia obrad dokona Marszałek Sejmu RP. Po inauguracji zostaną wygłoszone referaty:

„Polonia wczoraj, dziś i jutro”

„Relacje Kraju z Polakami za granicą i promocja Polski”

„Oświata polska i polonijna poza granicami kraju”

„Duszpasterstwo polonijne”

„Udział młodego pokolenia w życiu Polaków za granicą”

Następnie delegaci rozpoczną pracę w komisjach:

I.   ds. relacji Kraju z Polakami za granicą i promocji Polski

II.  ds. oświaty polskiej poza granicami Kraju

III. ds. duszpasterstwa poza granicami Kraju

IV. ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków

V. ds. młodego pokolenia

Obrady Zjazdu w budynku Sejmu RP zakończą pierwszy dzień Zjazdu.

Dwa następne dni uczestnicy Zjazdu spędzą w Pułtusku, poświęcając czas na prace w komisjach problemowych. Wysłuchanie przez delegatów sprawozdań z prac komisji oraz podjęcie uchwał zakończy obrady IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Bliższe informacje o Zjeździe znajdują się na: www.zjazdpolonii.pl

SWP