Informacja dot. udzielania wiz

Konsulat Generalny RP w Hamburgu uprzejmie informuje, iż zgodnie z Decyzją nr 99 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 sierpnia 2012 r. urzędem konsularnym wyznaczonym do udzielania wiz na terenie Republiki Federalnej Niemiec jest Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie.

.

Wszystkie wnioski wizowe należy kierować bezpośrednio do Ambasady - Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, Richard Strauss Str. 11, 14193 Berlin, tel. (0 30) 22 31 32 02.