Turystyka 2015 - Podróże - Turystyka zagraniczna w Polsce i na świecie – zestawienie najważniejszych danych

Turystyka zagraniczna na świecie. W 2014 r. liczba międzynarodowych turystów na świecie osiągnęła poziom 1,138 mld, tj. o 51 mln więcej niż w roku poprzednim. Jest to piąty rok z rzędu, licząc od kryzysowego 2009 roku, charakteryzujący się wzrostem liczby turystów.

.

Najczęściej odwiedzanym regionem świata, z ponad połową międzynarodowych turystów była Europa, którą w 2014 r. odwiedziło 588 mln turystów, tj. o 22 mln więcej niż w 2013 r.

 

W 2014 r. każdy region świata odnotował wzrost, jeśli chodzi o liczbę odwiedzających turystów.

W 2015 r. szacuje się, że ogólnoświatowy wzrost liczby turystów osiągnie ok. 3 – 4%, co dodatkowo przyczyni się do globalnego ożywienia gospodarczego.

 

 

W przypadku Polski, liczba przyjazdów turystów zagranicznych może być wyższa o ok. 4% w odniesieniu do roku poprzedniego (2014).

„W ciągu ostatnich lat turystyka okazała się zaskakująco silną i prężną gałęzią gospodarki oraz fundamentem ożywienia gospodarczego, przynoszącym do budżetów miliardy dolarów oraz tworzącym miliony miejsc pracy” - powiedział sekretarz generalny UNWTO, Taleb Rifai.

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (za Ministerstwo Sportu i Turystyki).

Liczba wszystkich międzynarodowych przyjazdów turystycznych ma osiągnąć 1,8 mld w 2030 roku. W krajach OECD turystyka to poważna branża odpowiadająca za 4,7% PKB, 6% zatrudnienia i 21% eksportu usług. W krajach OECD turystyka krajowa odpowiada za około 78% konsumpcji turystycznej przyczyniając się do rozwoju gospodarki lokalnej.

Źródło: OECD Tourism Trends and Policies 2014

Turystyka zagraniczna w Polsce

W 2014r. było 73,8 mln przyjazdów cudzoziemców, tj. o 2% więcej niż w poprzednim roku. Liczbę turystów oszacowano na 16 mln (o 1,3% więcej niż w 2013r.). W ciągu 12 miesięcy 2014 roku największy wzrost liczby przyjazdów turystów odnotowano w przypadku gości z Francji, USA, Rosji, Włoch, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Największe spadki obserwowano w odniesieniu do przyjazdów z Ukrainy, Białorusi i Węgier.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki „Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku”


 

W pierwszym kwartale 2015 roku Polska była 4. krajem najczęściej odwiedzanym przez Włochów.

Źródło: European Tourism in 2015: Trends & Prospects Quarterly Report (Q1/2015)

Turyści krajowi są̨ zgodni, co do tego, że Polska jest atrakcyjnym turystycznie krajem, wartym poznania przez turystów zagranicznych (85% odpowiedzi zdecydowanie i raczej tak). W związku z tym, większość́ również podziela opinię, że w Polsce jest wiele miejsc wartych odkrycia (82%). Mniej więcej 7 na 10 pytanych zgadza się̨, że Polska posiada wiele ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych (72%), a każdy turysta znajdzie tutaj coś dla siebie (70%). Zdaniem polskich turystów, znakiem rozpoznawczym Polski za granicą mógłby być Kraków (i jego zabytki, 34%) lub Mazury (30%).

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna: Raport z badania krajowego rynku turystycznego, Warszawa lipiec 2014

 

 

 

W 2014 roku odnotowano aż 8% wzrost wpływów dewizowych z tytułu podróży cudzoziemców do Polski dając łączną kwotę około 14,325 mld USD (52,57 mld zł). W relacji do 2013 roku wzrost wielkości przeciętnych wydatków na osobę zanotowano głownie z krajów zamorskich (o 65%), ze Słowacji (o 40%), z Czech (o 34%), z Wielkiej Brytanii (o 28%) i Niemiec (o 13%). Równolegle do pozytywnego trendu w odniesieniu do liczby podróży obserwuje się również rosnącą tendencję w zakresie poziomu przeciętnych wydatków, liczonych w USD (wzrost zarówno wydatków turystów (o 13,5%) jak i odwiedzających jednodniowych (o 11,9%) W 2014 roku najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (717 USD/os.), w celu udziału w targach i wystawach (613 USD/os.), oraz konferencjach i kongresach (559 USD/os.). Osoby podróżujące stricte turystycznie wydawały średnio 557 USD na osobę.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki „Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku”

 

 

 

 

W 2015 r. Europa ponownie stanie się najczęściej odwiedzanym kontynentem. Z danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) wynika, że może to być nawet 600 mln osób czyli aż o 2,3 mln więcej niż rok temu. Ministerstwo Sportu i Turystyki wskazuje, że do końca 2015 roku Polskę odwiedzi nawet 76 mln cudzoziemców, z których 16 mln stanowić będą turyści. Dla wszystkich, którzy zdecydują się na podróż samochodem, Autostrada Wielkopolska wprowadza udogodnienia w bezpłatnej aplikacji A2 DO EUROPY, mobilnym przewodniku podróży po Europie. Od 16 czerwca podróż w 46 krajach Europy można zaplanować aż w 7 językach do wyboru: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim oraz rosyjskim.

Wprowadzeniu udogodnień w aplikacji towarzyszy kampania społeczno-edukacyjna „Visit Poland with A2 to EUROPE”, której celem jest promocja turystycznych walorów naszego kraju.

 

Patronat honorowy nad kampanią sprawują: Minister Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyki. 
Patronami akcji są miasta: Poznań, Łódź, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Kazimierz Dolny oraz Zakopane.