Poradnik podróżnika - Ważne informacje

Paszporty biometryczne – co warto o nich wiedzieć? W celu minimalizacji niebezpieczeństwa związanego z podróżami coraz częściej stosuje się zaawansowane rozwiązania – to nie tylko kontrole na lotniskach, ale również specjalne dokumenty, na podstawie których można precyzyjnie określić tożsamość ich posiadacza. Jednym z najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie jest paszport biometryczny.

.

Co to jest paszport biometryczny?

 

Paszportem biometrycznym nazywa się taki dokument tożsamości, którego odczytanie jest możliwe z użyciem przeznaczonych do tego urządzeń elektronicznych i optycznych. Za standardy paszportów biometrycznych odpowiada Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

 

 

Od standardowego dokumentu różnią się w szczególności posiadaniem specjalnych danych biometrycznych, na podstawie których można dokonać identyfikacji indywidualnych cech ciała każdego człowieka, na przykład linii papilarnych, wzoru siatkówki oka, układu twarzy. Są one niepowtarzalne i w związku z tym dzięki nim można dokładnie określić tożsamość człowieka, który posługuje się danym dokumentem.

Dane te zapisywane są w niewielkim chipie EEPROM o pojemności 32 kilobajtów umieszczonym w dokumencie oraz dodatkowo w kartotekach i bazach danych urzędów. Chip ten znajduje się w okładce paszportu – można wyczuć go, ponieważ w tym miejscu jest ona sztywniejsza, niemniej jednak nie należy zginać okładki w tym miejscu – w ten sposób można uszkodzić chip.

Stosowanie paszportów biometrycznych

Głównym celem wprowadzenia paszportów biometrycznych było uproszczenie czasochłonnej obsługi pasażerów związanej z przekraczaniem granic i dokładnej identyfikacji posiadacza paszportu. W ten sposób pracownicy Służby Granicznej nie muszą każdorazowo wprowadzać do komputera danych, ale mogą po prostu zeskanować paszport. Ze względu na obecność chipu dodatkowo podwyższono bezpieczeństwo samego dokumentu, ponieważ jego sfałszowanie jest trudniejsze.

W Polsce paszporty biometryczne zaczęły być stosowane w 2006 roku. Wprowadzenie nowego wzoru było związane z wymogami Unii Europejskiej. Produkuje je Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, natomiast dane posiadaczy dokumentów są umieszczane w nich w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Stosowane obecnie w Polsce paszporty tego rodzaju identyfikują właściciela na podstawie odcisku palca oraz układu jego twarzy. Dane te zapisywane są w wersji elektronicznej w chipie dokumentu.

Procedura ubiegania się o paszporty biometryczne jest analogiczna do tej dotyczącej paszportów standardowych. Paszport 10-letni przeznaczony jest dla obywateli Rzeczypospolitej Polskie od 13. roku życia, poniżej tej granicy wiekowej wydawane są paszporty 5-letnie. Oprócz wniosków i innych wymaganych dokumentów dostarczyć odpowiednie zdjęcie paszportowe, na miejscu pobierane są odciski palców.

Zatem dzięki paszportom biometrycznym można znacznie podwyższyć bezpieczeństwo – nie są one tak łatwe w fałszowaniu i nie mogą posługiwać się nimi osoby niepowołane. W dobie zagrożeń terrorystycznych, które to głównie przyczyniły się do szybkiego rozwoju systemów zabezpieczeń na lotniskach, to podstawowy element ochrony.

Podstawowe angielskie zwroty na lotnisku, które musisz znać! Wybierasz się w lot do innego kraju, ale nie znasz języka angielskiego? W takim przypadku zachęcamy do sprawdzenia naszego mini słownika, dzięki któremu bez problemu poradzisz sobie na lotnisku

Tablica

Arrivals [arajwals] – przyloty

Cancelled [kanseld] – odwołany

Delayed [dylejd] – opóźniony

Departure [deparczyr] – odloty

Destination [destinejszyn] – cel podróży

Domestic flight [domestik flajt] – lot krajowy

 

 

 

Estimated time [estymejtyd tajm] – szacowany czas (przylotu)

Gate [gejt] – wyjście do odlotu

International flight [internaszional flajt] – lot międzynarodowy

Landed [lendyd] – wylądował

On time [on tajm] – na czas (bez opóźnień)

Timetable [tajm tejbyl] – rozkład lotów

Odprawa na lotnisku

Airline [erlajn] – linia lotnicza

Boarding pass [bording pas] – karta pokładowa (bilet lotniczy)

Check-in [czek in] – odprawienie bagażu

Departure lounge [deparczyr landż] – poczekalnia (głównie dla pasażerów z klasy business)

Duty-free shops [diuti fri szops] – sklepy wolnocłowe

E-ticket [i-tiket] – bilet elektroniczny (internetowy)

Flight [flajt] – lot

Hand/carry-on luggage [hand/kary on lagydż] – bagaż podręczny

ID [aj di] – dowód osobisty

Metal detector [metal detektor] – wykrywacz metalu

Nothing to declare [nating tu dekler] – nic do oclenia

Passenger [pasendżer] – pasażer

Transit/transfer [tranzit/transfer] – informacja dla pasażerów przesiadających się, gdzie należy udać się, żeby znaleźć informacje o kolejnym locie

Trolley [trolej] – wózek bagażowy

Weight the luggage [łejt de lagydż] – zważyć bagaż

Pokład samolotu

Aisle seat [eisyl sit] – miejsce przy przejściu

Beverages [bewerydżys] – napoje bezalkoholowe

Boarding [bording] – przyjęcie pasażerów na pokład

Cockpit [kokpit] – kabina pilota

Fasten your seat belts [fasten jor sit belts] – zapiąć pasy

Landing [lending] – lądowanie

Meal [mil] – posiłek

On the board [on de bord] – na pokładzie samolotu

Seat number [sit namber] – numer miejsca

Take off [tejk of] – odlot samolotu

To get on the plane [tu get on de plejn] – wejść do samolotu

Window seat [łindoł sit] – miejsce przy oknie

 

 

Źródło: http://www.centerfly.pl