Marian Cichosz - oficjalny Konsul Generalny w Hamburgu!

Marian Cichosz - Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, od dwóch tygodni -Konsul Generalny w Hamburgu! Marian Cichosz urodził się 17 czerwca 1954 roku w Mościskach. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk ekonomicznych. Od 1977 roku zatrudniony w organach prokuratury oraz jako radca prawny.

.

 

W latach 1994 - 1997 pełnił funkcję wojewody chełmskiego. Był senatorem IV kadencji.

W 2000 roku, objął stanowisko dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie. Funkcję tę pełnił przez 7 lat. W okresie od 2007 do 2009 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od sierpnia 2009 roku prowadził własną kancelarię adwokacką specjalizując się w problematyce obrotu gospodarczego, prawie karnym, gospodarczym i oświatowym. Stanowisko wiceprezesa NIK objął 16 września 2011 roku.

 

 

 

 

 

Pan Marian Cichosz to postać nietuzinkowa – na co dzień sumienny i skrupulatny urzędnik państwowy, pełniący bardzo odpowiedzialną rolę wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, a w przerwach pomiędzy wykonywaniem swoich obowiązków - człowiek wyjątkowo wrażliwy i uczuciowy, przelewający na papier swoje odczucia oraz przemyślenia w postaci niezwykłych wierszy. Wyjątkowość twórczości Mariana Cichosza nie wynika z oryginalności tematów, a wręcz przeciwnie – pisze On głównie o rzeczach wydawałoby się codziennych: miłości i przyjaźni, pięknie przyrody, zwłaszcza ojczystej ziemi lubelskiej, czy też nawet o swoich odczuciach zainspirowanych życiem publicznym. Robi to jednak w taki sposób, że trudno jest oprzeć się urokowi Jego wierszy oraz trafności spostrzeżeń, czytając piękne strofy napisane wysmakowanym, lecz zrozumiałym dla każdego językiem.