Koncert Adwentowy "Poznańskich Słowików" w Hamburgu

W sobotę 6 grudnia 2014 r. gościć będzie w Hamburgu światowej sławy Chór Chłopięco-Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” (dawny chór prof. Stuligosza). Organizatorzy zapraszają na Koncert Adwentowy, który odbędzie się w sobotę o godz. 19.30 w kościele św. Eryka (Marckmannstr. 40, HH-Rothenburgsort).

.

 

75 lat Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”. Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej nazywany powszechnie „Poznańskimi Słowikami”, znany jest w całej Polsce, jak i poza jej granicami. Początki zespołu sięgają jesieni 1939 roku, kiedy wkrótce po wybuchu II wojny światowej dziewiętnastoletni Stefan Stuligrosz skupił wokół siebie garstkę śpiewaków Chóru Katedralnego księdza Wacława Gieburowskiego i rozpoczął konspiracyjne próby. Chór śpiewał w kościołach poznańskich: Świętego Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu.

 

 

Dla mieszkańców okupowanego Poznania była to niezwykła manifestacja ducha polskości. Tak narodził się Chór Stuligrosza, z czasem nazwany „Poznańskimi Słowikami”. Pierwszym znaczącym sukcesem chóru stał się gościnny występ w Filharmonii Warszawskiej w 1949 roku. Poznań był ze śpiewaków Stuligrosza dumny. Wkrótce potem zespół przyjęła pod swe skrzydła Filharmonia Poznańska. Kreatorem jego klasy pozostawał zawsze Stefan Stuligrosz. Będąc przez pięć kadencji rektorem Akademii Muzycznej w Poznaniu wykształcił znakomitych chórmistrzów, komponował, promował młodych artystów, był prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. Jednak muzyczną pasję poświęcił przede wszystkim swoim Słowikom. Z nimi odniósł wielkie sukcesy, które były możliwe dzięki systematycznej pracy wszystkich Jego śpiewaków. Zbudował z nimi artystyczny wizerunek chóru. Po śmierci Profesora w 2012 roku, dzieło Stefana Stuligrosza kontynuuje z powodzeniem Maciej Wieloch. „Poznańskie Słowiki” dają rocznie kilkadziesiąt koncertów. Śpiewały we wszystkich niemal krajach europejskich, a także w USA, Kanadzie, Korei Płd. oraz Japonii. Chór występował dla koronowanych głów i prezydentów, a także wielokrotnie dla Papieża Polaka, Jana Pawła II.

Chór wykonuje dzieła mistrzów średniowiecznych, epoki renesansu, wokalno-instrumentalne arcydzieła baroku Bacha i Haendla, utwory klasycyzmu Mozarta, Haydna i Beethovena, romantyzmu Chopina, Schuberta, śpiewa wreszcie kompozycje współczesne. „Poznańskie Słowiki” współpracowały z wybitnymi artystami m.in. z Barbarą Hendricks, Margaret Marshall, Adele Stolte, Renatą Scotto, Krystyną Szostek-Radkową, Teresą Żylis-Garą, Ryszardem Karczykowskim, Wiesławem Ochmanem. Chórem dyrygowali m.in.: Stanisław Wisłocki, Marek Pijarowski, David Shalom i legendarny Leonard Bernstein. Zespół stale współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. „Poznańskie Słowiki” nagrały kilkadziesiąt płyt, zarejestrowały setki nagrań radiowych i telewizyjnych. Chór występował w dwóch filmach fabularnych: „Poznańskie Słowiki” (1965) oraz „Tydzień z życia mężczyzny” (1999). Przez 75 lat zespół tworzyło ponad 1500 śpiewaków. Obecnie „Poznańskie Słowiki” to prawie 100 śpiewających chłopców i panów. Ich wspólny sukces jest muzyczną wizytówką Poznania i Polski.

 

Maciej Wieloch - Dyrygent - dyrektor artystyczny „Poznańskich Słowików”. Poznaniak w pełnym tego słowa znaczeniu. Urodzony w mieście nad Wartą, dorastał, kształcił się i pracuje w Poznaniu nieprzerwanie w muzycznym fachu. Po ukończeniu średniej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina (w klasie fortepianu) uzyskał w 1980 roku dyplom z wyróżnieniem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w klasie śpiewu solowego. Trzy lata później miał już drugi dyplom z wyróżnieniem tej samej poznańskiej uczelni, w klasie dyrygentury symfonicznej profesorów: Stefana Stuligrosza i Renarda Czajkowskiego. W Teatrze Wielkim im. St. Moniuszki w Poznaniu został naprzód chórmistrzem, a od roku 1995 dyrygentem. Dyrygował zespołem opery poznańskiej na festiwalach i w trakcie gościnnych występów w Niemczech, Belgii, Luxemburgu i we Francji. Równolegle wykładał w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Przygotował w rodzimej uczelni wiele świetnych studenckich spektakli operowych i koncertów. Jest wszakże w muzycznym życiorysie Macieja Wielocha rzecz szczególna, która wiąże się z samym początkiem jego artystycznej pasji. W maju 1965 roku, mały Maciej zdał egzamin do „Poznańskich Słowików”. Został w chórze Stefana Stuligrosza sopranistą, nauczył się świetnie czytać nuty, poznał tajemnice wielkiej muzyki. Śpiewał z chórem w sławnych salach koncertowych i odwiedził wiele zakątków świata. Był solistą koncertów oratoryjnych. W roku 1979 Stefan Stuligrosz zaproponował, by został jego asystentem i II dyrygentem Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej. Przez długie lata Maciej Wieloch pomagał sędziwemu Profesorowi w trakcie prób zespołu. Dyrygował wieloma koncertami. Po śmierci Stefana Stuligrosza w czerwcu 2012 roku - zgodnie z Jego wolą - Maciej Wieloch został mianowany szefem artystycznym „Poznańskich Słowików”.

 

Maciej Bolewski – Organy - Jest absolwentem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w specjalnościach: dyrygentura chóralna oraz muzyka kościelna. Koncertował w kraju i za granicą. Współpracuje z wieloma poznańskimi chórami. Od lipca 2008 występuje jako akompaniator z Chórem Chłopięcym i Męskim Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”. Zajmuje się również kompozycją i aranżacją.

 

Stefan Stuligrosz  (26.08.1920 - 15.06.2012) - twórca „Poznańskich Słowików” Jesienią 1939 roku dziewiętnastoletni Stefan Stuligrosz skupił wokół siebie garstkę śpiewaków Chóru Katedralnego księdza Wacława Gieburowskiego i rozpoczął konspiracyjne próby. Chór śpiewał podczas Mszy w kościołach poznańskich: Świętego Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu. Dla mieszkańców okupowanego Poznania była to niezwykła manifestacja ducha polskości. Tak powstał Chór Stuligrosza. Pierwszym znaczącym sukcesem młodego dyrygenta i chóru stał się gościnny występ w Filharmonii Warszawskiej w 1949 roku. Poznań był ze śpiewaków Stuligrosza dumny. Pod swe skrzydła oficjalnie przyjęła zespół Filharmonia Poznańska. Z biegiem czasu w całej Polsce zaczęto ich nazywać „Poznańskimi Słowikami”. Kreatorem klasy tego chóru był zawsze Stefan Stuligrosz. Człowiek całkowicie oddany muzyce. Przez pięć kadencji był rektorem Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Wykształcił znakomitych dyrygentów i chórmistrzów. Skomponował i opracował wiele utworów na chór a capella, z towarzyszeniem fortepianu, organów i orkiestry. Kierował redakcją muzyczną Polskiego Radia w Poznaniu, był prezesem Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego. Jednak całe życie poświęcił przede wszystkim swoim Słowikom. Z nimi odniósł wielki sukces, który był możliwy dzięki systematycznej, wieloletniej pracy wszystkich Jego śpiewaków. Stefan Stuligrosz zbudował artystyczny wizerunek chóru, a niepowtarzalne brzmienie, szeroki repertuar i wychowanie młodych chórzystów, stały się symbolami zespołu. Profesor niestrudzenie wprowadzał do chóru nowych śpiewaków, uczył ich wrażliwości muzycznej i dbał o aksamitną barwę całego zespołu. Potrafił z niego wydobyć krystaliczną jasność sopranów i altów, a głosy męskie stanowiły fundament, na którym opierał się każdy akord. Za swe dokonania wyróżniony został wieloma zagranicznymi i polskimi odznaczeniami z Orderem Orła Białego na czele. 15 czerwca 2012 roku Profesor Stefan Stuligrosz odszedł na zawsze. Jego dzieło trwa…

 

Organizatorem Koncertu jest Polska Misja Katolicka Hamburg

 

Rezerwacja kart wstępu: tel. (0 40) 31 00 40