Grau Inkasso - skuteczna windykacja należności na terenie Niemiec

Przedsiębiorcy często stają w sytuacji, w której kontrahenci nie wywiązują się ze swoich finansowych zobowiązań. Schemat jest zazwyczaj podobny, na początku pojawiają się opóźnienia w płatności faktur, następnie usługobiorcy powołują się na wady w świadczeniu licząc na obniżenie ich wysokości, by wreszcie całkowicie wstrzymać płatności.

.

Rozwiązanie tej kwestii jest bolączką wielu przedsiębiorców, gdyż brak płynności negatywnie oddziałuje na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

 

Jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec to, o ile odsetek terminowych płatności należy do najwyższych w Europie, o tyle zwłaszcza w ostatnich latach zaobserwować można mało optymistyczną tendecję do wzrostu liczby nieodzyskanych wierzytelności. Powoduje to, że coraz częściej konieczne staje się skorzystanie z usług adwokata lub firmy świadczącej usługi windykacyjne, gdyż klasyczne wysyłanie wezwań do zapłaty czy ujawnianie informacji o długu w rejestrze, rzadko kiedy przynosi oczekiwany efekt.

W zakresie usług windykacyjnych przeprowadzanych przez nasza kancelarię - GRAU Rechtsanwälte LLP, trafiają do nas głównie polscy przedsiębiorcy, którzy mają problemy z odzyskiwaniem należności za usługi świadczone na terenie Niemiec. Niestety stosunkowo często spotykamy się z tym, iż klienci zwlekają z podjęciem odpowiednich kroków prawnych, co tylko utrudnia późniejszą windykację. W przypadku opóźnień i braku porozumienia w przedmiocie płatności, nie należy zbyt długo zwlekać, gdyż zmniejsza to tylko prawdopodobieństwo późniejszego powodzenia. Wierzyciel może skorzystać zarówno z usług firm windykacyjnych, jak i wyspecjalizowanego niemieckiego adwokata.

Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie, wiąże się oczywiście z koniecznością poniesienia kosztów, jednak warto podkreślić, że większości spraw i tak nie udaje się załatwić polubownie, a wierzytelność odzyskiwana jest na drodze sądowej. W przypadku firm windykacyjnych generuje to tylko dodatkowe koszty, ponieważ ze względu na przymus adwokacki są one niejako zmuszone do dalszego outsourcingu usługi i zlecenia przeprowadzenia sprawy sądowej adwokatowi.

W ramach GRAU Inkasso zapewniamy transparentne koszty oraz skuteczną windykację należności, dokonywaną przez niemieckiego adwokata z ponaddziesiecięletnim doświadczeniem na rynku niemieckim. Windykację przeprowadzamy zarówno w trybie polubownym, jak i sądowym. Oprócz tego, jeśli dłużnik w ramach postępowania upominaczego złoży sprzeciw, to przeprowadzamy sporne postępowanie sądowe na całym obszarze Niemiec. Jeśli w wyniku windykacji należności uzyskany został tytuł wykonawczy, to wszczynamy na rzecz klienta postępowanie egzekucyjne i nadzorujemy je do momentu, kiedy jego należności zostaną całkowicie uiszczone.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii oraz zwracamy także uwagę na to, że bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie windykacji, to warto dołożyć odpowiednich starań także przed zawarciem umowy handlowej. Weryfikacja potencjalnego kontrahenta oraz proste czynności takie jak np. sprawdzenie czy nie widnieje on na liście dłużników niewypłacalnych i czy forma prawna, w jakiej działa nie będzie dużym utrudnieniem w wypadku dochodzenia roszczenia na drodze sądowej mogą bowiem okazać się kluczowe w późniejszym dochodzeniu należnych Państwu kwot.

Więcej informacji o windykacji należności mogą Państwo zasięgnąć na naszej stronie internetowej www.grauinkasso.eu, informacje o naszej kancelarii są zamieszczone na stronie www.graulaw.eu. W razie pytań prosimy o kontakt bezpośredni z Panią mec. Adrianą Grau, LL.M. pod numerem telefonu: (0 40) 180 364 020(0 40) 180 364 020 lub E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.