Czas rozliczyć podatek!!!!

Zeznanie podatkowe składa się do właściwego miejscem zamieszkania, zameldowania lub zarejestrowania niemieckiego Urzędu Skarbowego. Obowiązek do złożenia rocznej deklaracji podatkowej wynika z zapisów § 25 ustawy EStG -niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, który wyraźnie definiuje złożenie deklaracji podatkowej jako Pflichtveranlagung–obowiązkowe rozliczenie.

.

 

 

 

 

 

Jolanta Popiolek w rozmowie z Panią Sylwią Schumann – dyrektorem Alfida Oriens Steuerberatungsgesellschaft GmbH


Pani Schumann, czym jest Alfida Oriens?

Alfida Oriens jest Biurem Radców Podakowych, czyli sumsumbcja profesjonalizmu. Jesteśmy podmiotem zajmującym się doradztwem podatkowym dla małych i średnich spółek kapitałowych (GmbH), dla firm jednoosobowych - jak to mówią rodacy „Gewerba” ze specjalizacją dla rynku polsko i rosyjskojęzycznego.

Skąd wziął się „pomysł na Polskę”?

Spółka należy do renomowanej Grupy Alfida, która ze swojej hamburskiej siedziby doradza klientom nie tylko z Europy. Właśnie ta otwartość na świat spowodowała, że zainteresowaliśmy się wschodnią stroną naszego kontynentu. Zauważyliśmy, że na rynku istnieje potrzeba profesjonalnego doradztwa dla Polaków. Wielu z nich przyjeżdźając do Niemiec nie wie w jaki sposób należy otworzyć działalność gospodrczą, jakie przepisy prawno-podatkowe obowiązują i kto może dokonywać rozliczeń podatkowych w Niemczech.

Pisaliśmy na łamach Gazety „Rynek” o wieczorze informacyjnym, który Alfida Oriens zorganizowała w październiku ubiegłego roku, czy planują Państwo dalsze spotkania?

Tak. Aby udzielić profesjonalnej pomocy, zorganizowaliśmy w roku ubiegłym przy współpracy z Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu wieczór informacyjny dotyczący obowiązku podatkowego w Niemczech dla osób fizycznych i małych przedsiębiorców. Zainteresowanie było niezmiernie duże, dlatego też planujemy kolejne spotkania (o terminach będziemy Państwa informować na łamach Gazety „Rynek”). Między innymi w czerwcu wraz z Hamburską Izbą Rzemieślniczą (HWK) planujemy duże przedsięwzięcie dla rzemieślników polskich, zrzeszonych w Hamburgu.

Tak, to imponujące przedsięwzięcia. Skąd wzięła się chęć propagowania tematów podatkowych i dlaczego podatek?

Tutaj niestety nasuwa się bardzo nieprzyjemna refleksja na temat działania rzeszy „księgowych”, którzy nie posiadają odpowiednich uprawnień doradctwa podatkwego, a mimo to bezprawnie dokonują rozliczeń z fatalnymi skutkami dla przedsiębiorców. Zgłaszają się do nas osoby, które po 3-4 latach takiego „księgowania” podlegają rutynowej kontroli przez urząd skarbowy bądź zakład ubezpieczeń społecznych. Okazuje się, że muszą dokonać nadpłat za zaniżony zysk z prowadzonej działalności, w wysokosci 5-7 tys. EUR lub dopłacić za nieodprowadzane składki rentowo-ubezpieczeniowe. Prowadzi to często do ogłoszenia natychmiastowej prywatnej upadłości. Niejednokrotnie są to tragedie rodzinne, a „Pani/Pan księgowy” nie bierze za to odpowiedzialności (wykonywanie rozliczeń jest mu prawnie zabronione).

Co radzicie Państwo?

Korygowanie 3-4 lat prowadzenia takiej „księgowości” jest bardzo drogie, dlatego też chcemy zwrócić Państwa uwagę, że w Niemczech wyłącznie radcy podatkowi „ Steuerberaer”, biura podatkowe „Steuerberatergesellschaften” i adwokaci, mogą dokonywać rozliczeń podatkowych. Prowadzenie firmy z należytą starannością od początku przez profesjonalistów daje nam gwarancję rozwoju, wzmacnia nas jako przedsiębiorców, a tego właśnie oczekujemy.

Alfida Oriens otworzyła nową siedzibę?

Tak, właśnie popyt na profesjonalizm spowodował, że w styczniu tego roku, otworzyliśmy kolejną siedzibę Alfida Oriens bezpośrednio przy polsko – niemieckiej granicy w Ramin, niedaleko Szczecina.

A co z osobami lub firmami spoza Hamburga i Szczecina, lub z tymi, którzy właśnie „zjechali” do Polski?

Rozliczeń dokonujemy niezależnie od miejsca Państwa pobytu. Dotyczy to szczególnie branży budowlanej, gdzie budowy zmieniają się, natomiast księgowość i doradztwo pozostaje w dobrych rękach. Przesyłają Państwo dokumenty drogą E-Mail, często również pocztą, fax. Sporządzamy dla Państwa deklaracje podatkową, którą otrzymujecie do wglądu. Po dokonanej akceptacji ze strony klienta odsyłamy owe elektornicznie rozliczenie do urzędu skarbowego.

Jak wygląda popyt na doradztwo podatkowe?

Zapotrzebowanie na doradztwo jest ogromne przez cały rok. Wielu klientów nie wie, że do 31-go maja należy dokonać rozliczenia za rok 2014. Osoby reprezentowane przez radców podatkowych mogą rozliczyć się do końca 2015 roku.

Co wyróżnia Alfide Oriens?

Sądzę, że przede wszystkim indywidualne podejście do problemu każdego klienta. Oferujemy doradztwo po polsku, korespondencja jest dwujęzyczna. Nasz personel to wykwalifikowani oraz doświadczeni pracownicy (studia akademickie na wydziałach prawnych i podatkowch zarówno polskich jak i niemieckich uniwersytetów oraz niezliczone kursy zawodowe). Współpraca z renomowanymi kancelariami prawno- podatkowymi w Polsce ułatwiają prowadzenie podatkowe Państwa firm i ich filii w obu krajach jednocześnie. Przedsięborca koncentruje się na swojej pracy, rozwoju firmy, natomiast my towarzyszymy mu w osiągnięciu jego celu.

 

Dziękujemy za rozmowę.

W przypadku pytań dotyczących spraw podatkowych prosimy o umówienie się na osobistą rozmowę z Panią Schumann w siedzibie Alfida Oriens Steuerberatungsgesellschaft,


Von-Essen-Straße 50

22081 Hamburg

Telefon.: + 49 40 29 80 13 28                     Więcej informacji na stronie: www.alfida.de