Porady prawne! CO TO JEST „ABMAHNUNG”?

Abmahnung (w j. polskim określane jako „upomnienie”) jest to formalne wezwanie do zaniechania naruszenia, czyli do zaprzestania określonych działań. Co do zasady wezwanie takie można otrzymać w stosunku do wszystkich działań naruszających w jakikolwiek sposób prawa innych osób. Upomnienie owo daje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej.

.

 

 

 

 

 

Pomimo że takie wezwanie może odnosić się zasadniczo każdego naruszenia, to najczęściej spotyka się go w prawie internetowym w zakresie branży muzyczno-filmowej. Co do zasady dotyczy ono nielegalnego ściągania plików z filmami, muzyką, grami komputerowymi czy e-bookami z różnych platform internetowych (np. z platformy eMule lub Torrent), czyli tzw. „nielegalnego filesharingu”.  Takie pliki co do zasady są chronione na podstawie prawa własności intelektualnej.

NADAWCA I TREŚĆ

Schemat zazwyczaj jest podobny. Dostaje się pismo od niemieckiej kancelarii adwokackiej, w którym, powołując się na różne wyroki sądów niemieckich, zarzuca się nielegalne ściągniecie określonego pliku, czyli naruszenie konkretnego prawa lub praw własności intelektualnej (data, nazwa pliku, wielkość pliku, czas ściągania pliku i adres IP). Do takiego pisma dołączony jest tzw. „Unterlassungserklärung“, czyli oświadczenie o zaniechaniu, które zgodnie z treścią pisma należy podpisać.

Równocześnie przedstawiona jest w ramach ugody kwota ryczałtowa pokrywająca roszczenie odszkodowawcze i opłaty adwokackie w wysokości zależącej od ilości ściągniętych plików. Za jedno wykroczenie stawka wynosi od ok. 800 do nawet 2000 €. Przy czym kancelaria informuje, że w przypadku niezapłacenia wskazanej kwoty, skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

CO ROBIĆ?

Praktyka taka w Polsce jest jeszcze mało znana, dlatego często osoba, która otrzymała wspomniane wezwanie, nie wie, jak ma na owe pismo zareagować. Najgorszym wyjściem jest zignorowanie pisma, gdyż kancelaria w takim przypadku może wystąpić do niemieckiego sądu o tzw. „einstweilige Verfügung“, czyli tymczasowe rozporządzenie, w którym można zostać wezwanym przez sąd do zaniechania naruszenia i do zapłacenia wyliczonych kosztów powiększonych jednakże o koszta postępowania sądowego i do podpisania oświadczenia o zaniechaniu.

Natomiast zapłacenie żądanej kwoty i podpisanie wspomnianego oświadczenia o zaniechaniu również nie jest dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze, koszty naliczone w takim upomnieniu często są bardzo zawyżone. Tylko profesjonalna kancelaria adwokacka jest w stanie oszacować, czy wymagane roszczenia są w ogóle uzasadnione. W wielu przypadkach upomniana osoba nie jest przykładowo zobowiązana do zapłaty roszczenia odszkodowawczego. Z drugiej strony oświadczenie o zaniechaniu jest wbrew pozorom najbardziej niebezpieczną częścią upomnienia. Osoba, która złoży takie oświadczenie, zapewnia, że w przyszłości nie będzie więcej naruszać praw osoby go upominającej, a w przypadku gdyby jednak naruszyła (czyli ponownie nielegalnie ściągnięła jakiś plik), zgadza się na nałożenie kary (często bardzo wysokiej).

PORADA ADWOKATA

Najczęściej osoby, które otrzymały takie upomnienie, szukają na własną rękę rozwiązań w internecie. Niestety znaleźć można bardzo mylne wskazówki: od zignorowania takiego upomnienia po wysłanie tzw. zmodyfikowanego oświadczenia o zaniechaniu (modifizierte Unterlassungserklärung). Niestety oświadczenia takie stworzone przez nieprofesjonalistów są w większości błędne i mogą wywołać więcej szkód, niż dobrego. Dlatego nie należy zwlekać i jak najszybciej skontaktować się z adwokatem-specjalistą, który jest w stanie sporządzić odpowiednie pismo i udzielić odpowiedniej porady, dzięki której uda się karę możliwie najbardziej obniżyć lub całkowie ją wyeliminować. W międzyczasie nie należy kontaktować się z kancelarią, od której otrzymało się wezwanie, ani nie składać żadnych oświadczeń, gdyż wszystko na późniejszym etapie może być wykorzystane na niekorzyść osoby wzywanej.

 

Dr. Agnieszka Chambellan, LL.M. z kancelarii adwokackiej GRAU Rechtsanwälte LLP
Tel.: (0 40) 180 364 020 , www.graulaw.eu