WYDARZENIE SPECJALNE - EUROPEJSKI TYDZIEN 2015

"MOJ PIERWSZY DZIEN", Polska/Niemcy 2014, 82 Min.Reżyseria i scenariusz: Christine Jezior und Sabina Kaluza. Montaż i adaptacja: Oskar Jezior. Zdjęcia i dźwięk: Theo Solnik. Muzyką: Oskar Jezior
występują: Krystyna Gode, Władysław Kozakiewicz, Katarzyna Mol-Wolf, Henryk Nazarczuk, Małgorzata Nazarczuk, Artur Silberner, Piotr Winturski i inni.

.

 

„Pierwszy dzień” jako film dokumentalny stanowi przyczynek do debaty na temat migracji. Jego tematem są nietuzinkowe historie zwykłych ludzi, z którymi się każdy może utożsamić, których przeżycia i żywe relacje są wprawdzie po części humorystyczne, jednakże poruszają swoją głębią życiowej mądrości. Opowieści owych, już w międzyczasie zasiedziałych w północnych Niemczech, imigrantów z Polski o ich „pierwszym dniu” po przjeździe do Niemiec, początkowym dystansie do zastanych warunków oraz zaskakujących różnicach wolne są od znanych stereotypów i jakichkolwiek politycznych akcentów. Ten niekonwencjonalny film dokumentalny pokazuje w autentyczny i często humorystyczny sposób jak odbierali oni różnice między znaną im dotyczas rzeczywisością stron ojczystych, a zastanym nowym otoczeniem.
Pochodzący z Polski imigranci – dzisiaj dobrze zakorzenieni w Niemczech - wspominają zdarzenia, w których uczestniczyli przed ponad trzydziestu laty. Przypominają zabawne, ale i poruszające sytuacje, anegdoty, nieporozumienia wynikające z niedoskonałej znajomości języka i zdziwienie, jakie wywołało ich zetknięcie z nieznanym dotychczas światem.

 

 

 

Film wzrusza i zmusza nieodparcie do refleksji oraz postawienia sobie pytania: jak sami zachowalibyśmy się na ich miejscu? Czy bylibyśmy w stanie podjąć tak przełomowe wyzwanie zmiany wyrunków życia bez odrobiny pewności, co nas w nowych warunkach czeka?

Pokaz odbędzie się:
07.05.2015, 17:00 Uhr /czwartek/
Kino Metropolis, Hamburg
Kleine Theaterstraße 10

Pomysł, realizacja i koordynacja projektu FILMLAND POLEN: Grażyna Słomka, Deutsch Polnisches FilmForum e.V. Hanower.

Więcej informacji o programie festiwalu znajduje sie w katalogu-informatorze, dostępnym w kinach komunalnych i na stronach internetowych: www.filmlandpolen.de