Wybory Prezydenta RP - druga tura

W związku z ogłoszeniem przez Państwową Komisję Wyborczą wyników 1. tury głosowania i zarządzeniem 2. tury wyborów, Konsulat Generalny RP w Hamburgu informuje co następuje! Wyborcy, którzy wpisali się do spisu wyborców przed pierwszą turą głosowania będą ujęci w spisie wyborców podczas powtórnego głosowania.

.

Wyborcy, którzy przed głosowaniem w 1. turze zarejestrowali się do głosowania korespondencyjnego, w 2. turze będą również głosowali korespondencyjnie. Konsul wyśle pakiety wyborcze na ten sam adres, na który wysłał je przed pierwszą turą. Nie ma możliwości zmiany tego adresu ani sposobu otrzymania pakietu (z wysłania na odbiór osobisty). Zmiana formy głosowania na osobistą może nastąpić wyłącznie poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania przed wysłaniem przez konsula pakietu, lub po tym terminie, jeśli wyborca zwróci pakiet w stanie nienaruszonym. Wyborca może też, analogicznie jak w pierwszej turze dostarczyć pakiet osobiście konsulowi lub komisji wyborczej podczas głosowania. Przy osobistym dostarczeniu pakietu, wyborca ma obowiązek okazać obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport lub dowód osobisty.

 

Do głosowania w 2. turze będą mogli zarejestrować się wyborcy, którzy nie zarejestrowali się do głosowania za granicą przed 1. turą i nie pobrali zaświadczeń o prawie do głosowania (wyborcy, którzy pobrali zaświadczenia nie mogą zostać wpisani do spisu). Termin zgłaszania wniosków o wpisanie do spisu wyborców upływa 21 maja br., system e-wybory zostanie zablokowany dla wyborców o godz. 24.00 czasu miejscowego. Wnioski o wpisanie do spisu do głosowania korespondencyjnego należy złożyć nie później, niż 14 maja br. Konsulat Generalny RP w Hamburgu zachęca do zapisywania się na listę wyborców przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rejestracji wyborców. MSZ uruchomiło bowiem specjalną stronę internetową pod adresem: https://ewybory.msz.gov.pl/ umożliwiającą dokonanie bezpośredniego wpisu na tę listę.