Nagroda Młodych Europejczyków - Young Europeans Award

Po wakacjach oficjalnie rozpocznie się trójnarodowy, polsko-niemiecko-francuski konkurs „Young Europeans Award – Nagroda Młodych Europejczyków”. Konkurs jest skierowany do młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, zainteresowanej tematyką europejską. Tematem przewodnim jest pytanie „Jak daleko sięga Europa?”

.

Weź udział w trójnarodowym polsko-niemiecko-francuskim konkursie dla młodzieży! Masz poniżej 21 lat, pochodzisz z Polski, Niemiec lub Francji i interesujesz się tematyką europejską? Weź udział w trójnarodowym konkursie Young Europeans Award!

 

Nagrodą dla zwycięskiego zespołu z Polski, Niemiec i Francji będzie pięciodniowy wspólny pobyt w Brukseli oraz udział w ceremonii wręczenia nagrody we wrześniu 2016 roku.

 

 

Do konkursu mogą zgłaszać się klasy szkolne lub pozaszkolne grupy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, które stworzą wspólny, trójnarodowy projekt pod hasłem „Jak daleko sięga Europa?“. Wybór tematu projektu zależy od uczestników, a może on dotyczyć różnych dziedzin, np. geografii, kultury, dziennikarstwa, sztuki, a także społeczeństwa lub polityki. Do realizacji projektu mogą zostać wykorzystane dowolne środki: tekst, nagrania audio i wideo, fotografia, strony internetowe, a także przedstawienia artystyczne lub inne.

W każdej edycji konkursu jedno państwo spoza Unii Europejskiej pełni rolę gościa honorowego. Tym razem, w edycji przypadającej na lata 2015-2016, jest nim Ukraina. Projekty grup z Polski, Francji i Niemiec - we współpracy z młodzieżą z Ukrainy - są zatem również mile widziane.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Jeśli projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowego spotkania młodzieży, można złożyć wniosek o jego dofinansowanie do PNWM lub DFJW/OFAJ.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 1 marca 2016 roku.

Informacje:  www.young-europeans-award.org

Young Europeans Award – Nagroda Młodych Europejczyków jest wspólnym projektem Fundacji Allianz Kulturstiftung, Fondation Hippocrenè, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży. W centrum uwagi konkursu leżą dialog i wymiana między młodzieżą z krajów Trójkąta Weimarskiego, które łączy wspólna historia. Dodatkowo w każdej edycji na członka honorowego konkursu wybierane jest jedno państwo spoza Unii Europejskiej. Tym razem, w edycji przypadającej na lata 2015-2016, jest nim Ukraina. Projekt jest realizowany pod patronatem Ministrów Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej.

Rejestracja: http://www.young-europeans-award.org/pl/

 

Info: Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej und  Deutsch-Französisches Jugendwerk

Foto: ©iStock.com/Rawpixel