Chopi – Schumi – Schubi / liryczne intermezzo

ŚMIAĆ SIĘ i PŁAKAĆ  - liryczne intermezzo prezentują: VERONIKA KRANICH do melodii von CHOPINA, SCHUMANNA i SCHUBERTA, MARIOLA RUTSCHKA (flet) und WALDEMAR SÁEZ-EGGERS (fortepian). Piątek, 19 lutego 2016, godz. 20:00, Bürgersaal Oststeinbek, Möllner Landstraße 20, 22113 Oststeinbek

Jedyny w swoim rodzaju eksperyment na wysokim poziomie umiejętności muzycznych i językowych.

 

Trzech hamburskich artystów interpretują w nowy sposób znane melodie trzech kompozytorów epoki romantyzmu.

 

Zgodnie z Mottem: "Nic nie trwa wiecznie, ani w naturze, ani w życiu człowieka. Zawsze jest tylko zmiana i przeobrażenie" nadano popularnym melodiom nową formę, adekwatnie do wybranych poetyckich tekstów Veroniki Kranich.

 

Hamburska aktorka Veronika Kranich oraz autorka własnych inscenizacji teatralnych jak np. „Frida Kahlo/ Romy Schneider/ Erika Mann/ i Mascha Kaléko“  wykonuje swoje wiersze "do śmiachu i płaczu". Towarzyszyć jej będą muzycy Mariola Rutschka (flet) i Waldemar Sáez-Eggers (fortepian). "Podróż zimowa" (Winterreise) Schuberta i "Miłość poety" (Dichterliebe) Schumanna patronują podróży przez wzloty i upadki miłości, nadziei i lęków, szczęścia i rozpaczy, izolacji, pożegnania i nowego początku. Również bezsłowny świat muzyki Chopina w tej wersji ulega spójnej lirycznej metamorfozie. Veronica Kranich odkrywa w jego muzyce inherentny element - poezję.
maruBilety wstępu: 15 €